1 year ago

Хомеопатия

Акo трябва да останете в Сoфия, но сте от друг грaд, настаняването в хотел е eдин от ва read more...1 year ago

Хомеопатично лечение

Психиката.

Много разсеян. Да  ​​мисли усилено. Заблуди за грешка: всички видове парцали представляват добри и ценни неща; Изве read more...1 year ago

Хомеопатия

Серен
Серен известния Ханеман антипсорично. Центробежната (отвътре навън) и има селективен афинитет към кожата, което води до усещ read more...